Klaudia Łepkowska

Klaudia Łepkowska - odtwórczyni roli Niki w filmie Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa. Mieszka w Warszawie. Uczęszcza do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie. Debiutowała w Filmie TMK, prowadzi własnego bloga.

Klaudia Łepkowska (Nika)
Klaudia (Nika) po charakteryzacji
Nika

Więcej w WikiFNINEdytuj

  1. Kamil Klier (Felix)
  2. Maciej Stolarczyk (Net)

Komentarze (0)

Loading comments...