WikiFNiN:Informacje prawne i licencja

Oto informacje prawne oraz licencja tekstu dotycząca wikiFNiN.

Informacje prawne

WikiFNiN to projekt fanów serii Felix, Net i Nika autorstwa Rafała Kosika. Projekt jest wspierany przez Oficjalny FanClub FNiN za zgodą Autora. Grafiki i logo wikiFNiN mogą być objęte prawami autorskimi i innymi zastrzeżeniami, użyte są tu za zgodą odpowiednich osób. Tekst umieszczany jest na poniższej licencji wraz z określonymi niżej zastrzeżeniami zastrzeżeniami.

Każdy korzystający z wikiFNiN zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Oficjalnym FanClubie zasad (w tym postanowień Regulaminu) w zakresie, w jakim mogą być one zastosowane i egzekwowane w wiki, chyba, że Administratorzy wikiFNiN postanowią inaczej, stosowania się do postanowień Administratorów wikiFNiN oraz przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. W szczególności zakazane jest celowe wprowadzanie błędów do artykułów i wandalizmy. Osoby nie przestrzegające tego mogą zostać czasowo lub trwale pozbawione możliwości edytowania wikiFNiN.

Licencja

Zastrzeżenia i wytłumaczenie licencji tekstu

  • Obowiązującą licencją tekstu jest: CC-BY-SA. Dotyczy to tylko tekstu!
  • Jeśli kopiujesz, modyfikujesz bądź w inny sposób wtórnie wykorzystujesz teksty z wikiFNiN, poza WikiFNiN:
  • Jeśli tworzysz artykuły w wikiFNiN wiedz, że:
    • Twoje dzieło może być rozpowszechniane, kopiowane, modyfikowane, zgodne z opisanymi wyżej warunkami i w wikiFNiN możesz udostępniać tylko teksty, których autorem jesteś Ty lub udostępnione na licencji CC-BY-SA (pamiętaj umieścić informację o tym w sekcji źródła!). Nie dotyczy to wypadków, gdy nie kopiujesz ani modyfikujesz czyjegoś tekstu, a jedynie wykorzystujesz zawarte w nim informacje.